Bir Ön Asya (Ortadoğu) ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile çevrilidir.

En yüksek yerleri Handran (2625 m.) ve Sincar Dağı (1500 m.)'dır. En önemli akarsuları kaynağı Türkiye'de olan Fırat ve Dicle ırmaklarıdır. Topraklarının % 13'ü tarım alanı, % 10'u otlak, % 4'ü orman ve çalılıktır. Bölgelere göre değişiklik arz eden bir iklimi vardır. İç kesimlerde bulunan başkent Bağdat'ta yıllık sıcaklık ortalaması 22.6 derece, yıllık yağış ortalaması ise 140 mm.'dir. Basra Körfezi yakınında bulunan Basra şehrinde bu ortalama, 24.2 derece/171 mm.'dir.