VAZİFE BAŞINDA ÖLMEK

Hz Osman b Affan ra Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in bugünkü tertibe göre derlenip çoğaltılmasını sağlamıştırHalifeliğinin son yıllarında, yahudi asıllı İbn-i Sebe'nin başını çektiği entrikalar ve halifenin kâtibi Mervan b Hakem'in halkı soğutan kaba tavırları, bazı bölgelerde hoşnutsuzluğa yol açmıştı Sonunda Mısır, Kûfe ve Basra'dan çıkıp Medine'ye gelen silahlı gruplar, bir ay kadar süreyle halifenin evini kuşatma altında tutmuş, halifelikten çekilmesini istemişlerdi


Hazreti Osman ra ise, ölse bile taşıdığı halifelik gömleğini çıkartmayacağını bildirmiş, isyancıların istifa isteğini geri çevirmişti Onlarla savaşmak isteyen sahabi arkadaşlarına da, Medine'de kan dökülmesine izin vermemişti

Bütün çıkış yollarını kapatan kuşatma, Hz Osman ra'ın susuz kalmasına yol açmıştı Vefatından bir gece önce rüyasında, iki halifesiyle birlikte Rasulullah sav'i görmüş ve onun elinden su içmişti Allah Rasulü sav ona: ‘Yarın yanımızda iftarını açarsın' demişti Ertesi gün, kuşatma altındaki evinde Kur'an-ı Kerim okurken, Hz Osman ra isyancı katiller tarafından şehit edildi

Bu olaydan sonra Hz Osman ra'ın neden halifeliği bırakmayıp, ölmeyi göze aldığı merak konusu oldu İnsanların merakına Hz Aişe ra karşılık verdi:

‘Allah Rasulü, bir gün Osman'ı yanına çağırdı Başbaşa birşeyler konuştu Sonunda Osman'ın omuzuna dokunarak üç kere şöyle dedi:

- Ey Osman! Umulur ki Allah sana bir gömlek (halifelik gömleği) giydirecek Eğer kimi münafıklar senden onu çıkartmayı (vazifeyi bırakmayı) isterlerse, bana kavuşuncaya kadar o gömleği çıkarma!'

O gün bu haberi alan Hz Osman ra, halifeliğinin en zor günlerini yaşarken bile sabretti Rasulullah sav'in emrine uydu ve nihayet vazifesi başında şehit edilerek O'na kavuştu