O bir sahâbî!

Ay Yüzlü Güzelin genç ümmeti

O bir sahâbî!

"Anam babam sana feda olsun!" diyecek kadar samîmi

O bir sahâbî!
Gül kokulu sevgiliye yoldaş Kâinatın Efendisi'ne tâbî

O bir sahâbî!
Genç yaşta mü'min îmanda kemâl sahibi

O bir sahâbî!
Her dem nefsine karşı savaşın yılmaz mücâhidi

Öyle bir savaş ki;
düşman amansız mücâhede çetin mücadele hummalı idi

Bir gün bir ihtiyacı için Allah'ın Sevgilisi (SAV) onu çarşıya göndermişti Kalbinde Allah Rasûlü'ne (SAV) hizmet etmenin sevinci kutlu Medine sokaklarında adım adım ilerledi Tam Ensar'dan bir zatın kapısı önünden geçiyordu ki; Ensar'dan bir hanımı banyo halinde görüverdi Ne var ki gözlerini hemencecik geri çeviremedi Ona bakmıştı… Bu bakış içine büyük bir korku salmıştı Bu korku ile koşarak hızla oradan uzaklaştı

- Ne yaparım şimdi ben? dedi kendi kendine Ne yaparım? Ya Allah (cc) Rasulü'ne (SAV) vahiyle bildirilirse? Nasıl bakarım Efendi (sav)'min aydan aydınlık yüzüne?

Karmakarışık duygularla koştu Sa'lebe (ra)… Nereye gittiğini bilmeden koştu… Koştu… Koştu…

Sığındı Mekke ile Medine arasında bir dağın kuytu yerine Korku dehşet ve şaşkınlık içindeydi Sa'lebe…

Bir nazarla yıkılmıştı… Bir nazardı O (ra)'nu vuran yerden yere… Uygunsuz bir bakış sadece… Günler birbirini kovaladı Sa'lebe tam kırk gün dağlarda konakladı Onca genişliğine rağmen yeryüzü çok ama çok dardı Geceyi bölen feryadı dağlarda yankılandı:

"Keşke rûhumu ruhlar içinde cesedimi cesetler içinde kaybettirseydin de hüküm vermek için beni ortada bırakmasaydın"

Geceler tâ subh olunca inletir bu dert beni
Derdimin içinde dermânımdır Allah Hû diyen

Sabahlara kadar inleten bir derde mübtelâydı Sa'lebe Sığınacak bir tek sığınak; hâlini arz edecek bir tek Cenâb-ı Hakk (cc) vardı

Bu âni gidiş birden yok oluş Kâinâtın Efendisi'ni (SAV) endişeye sevk etti Çünkü O (SAV) ümmetine karşı son derece müşfikti Kırk gün boyunca Sa'lebe (ra)'yi arattı Bu âni kayboluş yüreğini kanattı Hâlinden şikâyet eden kadına cevap veren yüce kudret Sa'lebe'ye de rahmet nazarıyla baktı Cebrâil (as)'i göndererek Rasûlün'ü (SAV) rahatlattı Cebrâil:

- Yâ Muhammed (SAV)! Rabbin (cc) sana selam ediyor ve diyor ki; "Ümmetinden bir adam şu dağın içinde bana sığınıyor" dedi

Hz Ömer ile Selman (ra) düştüler yola Mekke ile Medine arasında mekik dokudular adeta Bir çobana rastladılar uzun bir arayıştan sonra

- Bir genç arıyoruz günlerdir kayıp bir genç Rastladın mı hiç bu dağda bayırda ya da bu civarda böyle bir civana?

- Sanırım siz şu Cehennem'den Kaçan Adam'ı arıyorsunuz? dedi çoban gülümseyerek Ve devam etti; O her gece yarısı ellerini başına koyar dağa doğru koşar; "Keşke ruhumu ruhlar içinde cesedimi cesetler içinde kaybettirseydin de hüküm vermek için beni ortada bırakmasaydın" diye bağırır