Ahirette sorguya çekilmek

Sual: Ahirette dinsizler hangi dine göre imtihan edilecek, yani sorguları hangi dine göre yapılacaktır? Bir de mezhepsiz Müslüman hangi mezhebe göre sorgulanacaktır?
CEVAP
Dinsizlere, hak olan din hangisi ise ondan sorulur; yani hangi Peygamber döneminde yaşamışsa o Peygamberin getirdiği dinden sorulur Ahir zamanda ise kıyamete kadar İslam dininden sorulur İslamiyet'in de ahkamından değil, yani niye namaz kılmadın, niye oruç tutmadın, niye zekat vermedin diye sorulmaz Niye İslamiyet'e ve onun bildirdiklerine inanmadın diye sorulur


Mezhepsiz Müslüman da, imanını kaybetmemişse, ki mezhepsizin imanını kaybetmesi çok kolaydır, ona da hak olan mezhepten, hak olan fırkadan sorulurDoğru olan, hak olan fırka Ehl-i sünnet vel cemaat fırkasıdır Mezhepsiz Müslümana Ehl-i sünnet olup olmadığı sorulur Mezhepsiz olan Ehl-i sünnet değildir İtikat, imanla ilgili olduğu halde, Ehl-i sünnet âlimleri, amele ait bazı işleri de Ehl-i sünnet itikadına sokmuşlardır Yani Ehl-i sünnetin alameti olarak bildirmişlerdir

Üç örnek verelim:
1- Mest üstüne meshi caiz görmek, Ehl-i sünnet itikadındandır Çünkü bid'at fırkaları bunu caiz görmezler Hazret-i Ali'nin şu sözü meşhurdur: (Eğer akıl ile din olsaydı, mestin altını mesh etmek gerekirdi Halbuki ben Resulullahtan gördüm, mestlerinin üstünü meshederdi)

2- Sultana isyan etmemek de Ehl-i sünnet itikadındandır Emire isyan etmemek Ehl-i sünnet itikadına konmuştur Bid'at fırkaları, emirleri yanlış iş yapınca hemen isyan ederler

3- Sünnet olmak, kılık kıyafet gibi zevaid bir sünnet iken, âlimler, bunu da sünnet-i hüda olarak, yani ezan gibi İslam'ın şiarı olarak kabul etmişlerdir

İşte bunun gibi, dört mezhepten birine tâbi olmayı da Ehl-i sünnet itikadı arasına koymuşlardır Dört mezhepten birinde olmayanın mezhepsiz olacağını, mezhepsiz olanın ise Ehl-i sünnet olamayacağını, yani bid'at ehli olacağını Seyyid Ahmed Tahtavi hazretleri Tahtavi haşiyesinde bildirmektedir Bid'at ehlinin amelinin de kabul olmayacağı hadis-i şerifle bildirilmiştir

Mezhebe göre sorgu
Sual: Dört mezhep arasında farklı ictihadlar vardır Birisinin mekruh dediğine öteki sünnet diyor Birisinin sünnet dediğine öteki farz diyor Hatta haram diyor Mesela Maliki'de kaplama mesh farzdır, Şafii'de bir parmak değse de yeter Malikinin ictihadı doğru ise Şafiiler yandı demektir İmam arkasında Fatiha okumak farz, Hanefi'de ise tahrimen mekruhtur Eğer Şafiilerinki doğru ise, Hanefiler yandı demektir Bunun gibi çok mesele var Allah indinde doğru tektirAhirette mezhep imamlarının ve mezhep mensuplarının durumu ne olacaktır?
CEVAP
Mezhep imamları müctehid kimselerdir Allah Resulü müctehid âlimlere ictihad etme yetkisini vermiştir Hatta isabet edemeseler de, yanılsalar da sevap kazanacaklarını bildirmiştir Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Âlim, ictihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır) [Buhari]
Allahü teâlâ da, (Bilmiyorsanız, bilmediklerinizi âlimlere sorun) buyuruyor (Nahl 43)

Biz Allah'ın emrine uyarak mezhebimizin hükmü ile amel ederiz Allahü teâlâ müctehid âlime sevap verdiği gibi, bize de sevap verir Her müslüman, kendi mezhebine göre sorgulanacaktır Bizden önceki din mensupları da o zaman ki kendi dinlerine göre sorgulanacaktır Musa aleyhisselamın ümmetine, İsa aleyhisselamın dininden sorulmaz Mesela bizim dinimizde içki haramdır Daha önce, haram olmayan bir ümmete, siz niye içki içtiniz diye sorulmayacaktırMezhepler de böyledir Bir mezhepte haram olan bir şey, öteki mezhepte caiz ise, caiz olanlara sorulmayacak, haram olanlara sorulacaktır


Amelsiz iman
Sual: Doğru imana sahip olan, yani Ehl-i sünnet vel-cemaat fırkası, amel işlemese de sorgusuz sualsiz Cennete girecek deniyor Bu yanlış değil mi?
CEVAP
Evet yanlıştır Evliya-i kiram, eshab-ı kiram, hatta Peygamberler bile hesaba çekilecektir Kiminin hesabı çok çetin, kimininki ise çok hafif olacaktır Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz!) [Araf 6]

Doğru imana sahibi olarak ölen kimse, Cehennemde sonsuz kalmaz, ama hırsızlık, zulüm gibi günahlarının cezasını çekmeden Cennete giremez Yahut, bu kul haklarını sahibine ödemedikçe Cennete giremez Kul borçları ve günahları kalmayınca, ancak o zaman Cennete girer

İman, salih amellerle ve haramlardan kaçmakla ancak muhafaza edilebilir İmanını haramlardan kaçıp salih amellerle korumaya çalışmayan kimse belki de sonsuz olarak Cehenneme gidebilir Çünkü Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır) [Asr suresi]

Herkese sorgu sual
Sual: Din kitaplarında ahirette sorgusuz sualsiz Cennete gireceklerin olduğunu okuyoruz Mesela Hazret-i Osman'ın şefaatiyle yetmiş bin kişi sorgusuz Cennete girecektir Kendisi de sorgusuz girecektir Ama başka yerde herkese sorgu sual olacağı bildiriliyor Bunlar çelişki değil mi?
CEVAP
Hayır Sorgusuz sualsiz Cennete girecekler çoktur Üç hadis-i şerif meali:
(Sabırlı ve ihlâslı olanlar, hesaba çekilmeden Cennete girer) [Taberani]
(Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, sorgusuz Cennete girer) [İbni Hibban]
(Allah, namazlarını doğru kılanları, sorgusuz Cennete koyacağına söz verdi) [Hakim]

Sorgusuz sualsiz demek, hiç sıkıntı çekmeden Cennete girer demektir Yoksa sual sorulmadan hiç kimse Cennete girmez Sen kimsin diye sormak da sorgudur, iğneden ipliğe hesap vermek de sorgudur Ama aralarında çok fark vardır Mesela Hazret-i Osman'a, (Sen kimsin denecek?) o da, (Ben, Resulullaha iki defa damat olmakla şereflenen, Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Osman bin Affan) diyecek (O büyük zat sen misin, buyur hemen içeri) denecek İşte sorgusu bu kadar olacaktır Buna sorgu denmez Ama böyle basit sorular kıymetli zatlara sorulacaktır

Hazret-i Osman'a böyle muamele edilince günahsız Peygamberlere nasıl muamele edileceğini tahmin etmek zor değildir