Prizmalar Konu Anlatımı - Prizma Şekilleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Prizmalar Konu Anlatımı - Prizma Şekilleri

 1. DİK PRİZMALAR

  Tabanları birbirine eş herhangi bir çokgen ve yan yüzeyleri taban düzlemlerine dik birer dikdörtgen olan cisimlere dik prizmalar denir.

  Prizmalar taban şekillerine göre adlandırılırlar.

  Örneğin kare dik prizma, üçgen dik prizma gibi.

  Dik Prizmanın Özellikleri  Dik Prizmanın Özellikleri

  1) Alt ve üst tabanları eş ve paraleldir.
  2) Yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşmuştur.
  3) Yan ayrıtları aynı zamanda dik prizmaların yüksekliğidir.
  4) Bir dik prizmanın yanal alanı, taban çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşittir.
  5) Bir dik prizmanın tüm alanı, yanal alanı ile iki taban alanının toplamına eşittir.
  6) Bir dik prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir.
  7) Bir dik prizmanın; köşe sayısı K, yüz sayısı Y, ayrıt sayısı A ile gösterilirse bunlar arasında K+Y-A=Z bağıntısı vardır.

  A) Kare Dik Prizma

  Tabanı kare olan dik prizmaya kare dik prizma denir. Kare prizmanın alt ve üst tabanları birbirine eş iki kare, yan yüzeyleri ise birbirine eş dikdörtgenlerdir.

  Taban Çevresi = 4a, Taban Alanı = a2 , Yanal Alanı = 4 ah
  Bütün Alanı : A = 2 Ta + Ya
  = 2a2 + 4 ah = 2a (a+2h)

  Hacim = a2 .h Cismin köşegeninin uzunluğu : İsim: formul-1.png
Görüntüleme: 2785
Büyüklük: 1,3 KB (Kilobyte)

  B) KÜP

  KÜP

  Bütün yüzleri karesel bölge olan dik prizmaya küp denir.

  Taban Çevresi = 4a, Taban Alanı = a2 , Yanal Alan = 4a2

  Küp Formül

  C) DİKDÖRTGENLER PRİZMASI

  DİKDÖRTGENLER PRİZMASI

  Bütün yüzeyleri dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir.

  DİKDÖRTGENLER PRİZMASI


  D) ÜÇGEN DİK PRİZMA

  ÜÇGEN DİK PRİZMA

  Tabanı üçgen olan dik prizmaya, üçgen dik prizma denir.
  * Tabanları üçgen ve bu üçgenler birbirine eştir.
  * Yan yüzeyleri dikdörtgendir.
  * Yanal ayrıtlar eş ve birbirine paraleldir.

  Taban çevresi = a+b+c, Taban alanı = (a+b+c).h
  Bütün alanı = 2.Ta+Ya, Hacmi = Ta x h


  E) DÜZGÜN ALTIGEN DİK PRİZMA

  Tabanı altıgen olan dik prizmaya, düzgün altıgen dik prizma denir.
  * Yan yüzeyleri birbirine eş 6 dikdörtgenden oluşur.
  * Tabanlarındaki altıgen 6 eş kenar üçgeninin birleşmesinden oluşur.

  DÜZGÜN ALTIGEN DİK PRİZMA

  F) DİK SİLİNDİR

  Bir dikdörtgensel bölgenin kenarlarından biri etrafında 360o döndürülmesiyle oluşan cisme dik silindir denir.

  DİK SİLİNDİR


  v Dik silindir tabanları birbirine eş daireler olan bir dik prizmadır.
  v Tabanının yarı çapı r, yüksekliği h olan dik silindirin;

  Taban alanı = p .r2 , Yanal alanı = 2 . p .r.h
  Bütün alanı = 2. Ta + Ya, Hacmi = p.r2.h


  2) PİRAMİT, DİK KONİ VE KÜRE

  Evin çatısı gibi cisimler piramide; dondurma külahı gibi cisimler koniye, top gibi cisimlerde küreye benzetilebilir.

  Not : Prizmaların ikişer tabanı olduğu halde, piramit ve koninin bir tabanı vardır. Bu özellik piramit ile prizmaları birbirinden ayıran en önemli özelliktir.

  A) PİRAMİT

  PİRAMİT

  Tabanı çokgen, yanal yüzleri ise ortak bir tepe noktasında birleşen üçgenlerden oluşan yüzlülere denir. Piramitler de prizmalar gibi tabanlarına göre adlandırılırlar. Örneğin; tabanı üçgen olan piramide üçgen piramit denir.

  Düzgün piramitlerin özellikleri

  * Taban bir düz çokgendir.
  * Taban ayrıtları ve yanal ayrıtları birbirine eştir.
  * Yanal yüzler eş ikizkenar üçgenlerdir.
  * Yanal yüzlerin tepe noktası ortaktır.


  Düzgün piramitlerde Alan ve Hacim

  Düzgün piramitlerde Alan ve Hacim


  B) DİK KONİ

  Bir dik üçgenin, bir dik kenar, etrafında 3600 döndürülmesiyle oluşan cisme dik koni denir.

  DİK KONİ
  Dik koninin özellikleri
  * Yanal yüz bir daire dilimidir.
  * Tepe noktasını taban dairesinin merkezine birleştiren doğru parçası koninin yüksekliğidir.

  Dik koninin özellikleri
  C) KÜRE

  KÜRE

  Merkezi O, çapı 2r olan bir yarım dairenin etrafında 3600 döndürülmesiyle oluşan cisme, küre denir.

  Kürenin Özellikleri
  * Kürenin merkezi O noktasıdır.
  * Büyük daire, küreyi iki eş parçaya böler.
  * Karenin merkezinden geçen düzlemle kürenin ara kesitine kürenin büyük dairesi denir.

  Kürenin Özellikleri


 2. 2010-03-16 #2
  tesekkurler

 3. 2010-04-13 #3
  teşekkürler

 4. 2012-04-02 #4
  teşekkürlerrrr :D

 5. 2013-04-04 #5
  bunlar prizmanın çeşitleri dimi ?

 6. 2018-05-07 #6
  Abi bilemedim fazla karışık geldi .

  Okunma: 27919 - Yorum: 5 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -