Âmentü, her Müslümanın inanması, kabûl edip tasdik etmesi farz olan îman esaslarından ibarettir Âmentü`de yer alan îman esasları 6`dır ve şunlardır:

1 Allah`a inanmak,
2 Meleklerine inanmak,
3 Kitablarına inanmak,
4 Peygamberlerine inanmak,
5 Âhiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak,
6 Kadere, hayır ve şerrin Allah`dan olduğuna inanmak
Âmentü`nün ifadesi şöyledir:

اَمَنْتُ بِاللّهِ وَمَلئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اْلاخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّهِ تَعَالى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ اَشْهَدُ اَنْ لا إلهَ اِلاّ اللّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel-yevmil-âhiri ve bil-kaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ vel-ba`sü ba`del-mevt hakkun eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh Mânâsı ise şöyledir: Âmentü billâhi: Ben Allah`ın varlığına, (bir)liğine, eşi ve benzeri olmadığına, bütün yüceliklere sahip ve her türlü noksanlardan münezzeh olduğuna inandım Ve melâiketihî: Allah`ın meleklerine de inandım Ve kütübihî: Allah`ın Kitablarına da inandım Ve rusülihî: Allah`ın Peygamberlerine de inandım Ve`l-yevmil-âhiri: Âhiret gününe de inandım Ve bi`l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ: Kadere de, bize iyilik ve kötülük, hayır ve şer olarak görünen her şey`in Allah`ın ilmi, kanunu ve yaratmasıyla olduğuna da inandım Ve`l-ba`sü ba`de`l-mevti: Öldükten sonra dirilmeye (ve dirileceğime) de bütün kalbimle inandım Hepsi hak ve gerçektir Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû: Ben şehâdet ederim ki, Allah`dan başka hiçbir ilâh ve hakikî ma`bud yoktur ve yine şehadet ederim ki, Hz Muhammed, Allah`ın kulu ve peygamberidir Bu son cümleye Kelime-i Şehadet, yani, şehadet cümlesi denir