İman, kalbi ve vicdanı ilgilendiren bir haldir İman esaslarına kalbden inanıp bağlanan bir kimse, mü'min, yani, îmanlı sayılır İmanda asıl olan, kalbin tasdikıdır

Mehmet Dikmen