Dînin Zaruriyâtı Nedir?

Dînin zaruriyâtı, Âmentü'de yer alan 6 îman esası ile dînin namaz, oruç, hac, zekât gibi farz kıldığı ibâdetler ve adam öldürmek, içki içmek, zinâ yapmak gibi haram saydığı fiillerdir
Bunları, her Müslümanın teferruâtı ile bilmesi ve inanması şarttır

Mehmet Dikmen