İcmâli İman Ne Demektir?

Peygamberimizin Allah'tan alıp haber verdiği şeylerin hepsine birden, topluca inanmak demektir
Bir kimse, mânâsını bilerek ve kabûl ederek:
"Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlüllah" dese icmalî olarak îman etmiş olur
Bu cümleye, Kelime-i Tevhid denir Mânâsı şudur:
Lâ ilâhe illâllah: Allah'dan başka hiçbir ilâh ve hakikî ma'bud yoktur
Muhammedün resûlüllah: Muhammed (asm), Allah'ın Resûlü ve Peygamberidir