Sual: Bütün İslam âlimleri, ittifakla, kaderin ve hayrın şerrin Allah'tan olduğunu bildirdiği halde, Amentü'nün esasları Buhari gibi hadis kitaplarında açıklandığına göre, kader nasıl inkâr edilebilir?
CEVAP
Peygamber efendimiz, (Ahir zamanda kaderi inkâr edenler çıkacaktır) buyurarak bu durumu mucize olarak bildirmiştir (Tirmizi)

Yine hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Ahir zamanda, şu üç şeyden korkuyorum: Müneccimlere [falcılara] inanmak, kaderi inkâr ve idarecilerin zulmü) [Taberani, İbni Asakir, Hatib, İbni Ebi Âsım]

(Kaderi inkâr etmeyin Hıristiyanlar kaderi inkâr eder) [Cami-us-sagir]

(Ümmetim kaderi inkâr etmedikçe, dinde sabittir Kaderi yalanlayınca helak olurlar) [Taberani]

(Ahirette kaderi tekzib edene rahmet nazarı ile bakılmaz) [İ Adiy]

(Şu üç şeyden korkuyorum:
1- Âlimin sürçmesi,
2- Münafıkların (Kur'an böyle diyor) diyerek tartışmaya girişmesi,
3- Kaderin inkâr edilmesi) [Taberani]

(Bütün Peygamberler şunlara lanet etmiştir:
1) Allah'ın kitabında olmayan şeyi ona ekleyen [Kur'anda böyle yazıyor diye yalan söyleyen, Kur'anı kendi görüşüne göre tevil eden],
2) Allah'ın kaderini inkâr eden,
3) Allah'ın zelil ettiğini aziz, aziz ettiğini de zelil eden zalim idareci) [Taberani] (Mesela fasık bir kimseye değer vermek, onu itibarlı bir yere getirmek, salih bir kimseye değer vermemek, onu itibarsız, aşağı bir yere getirmek)

Kaderi yaratan Allahü teâlâdır Her şeyi yaratan Allahü teâlâdır Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Allahü teâlâ buyurur: "Ben âlemlerin rabbiyim, hayrı da, şerri de ancak ben tayin ederim Hakkında şer yazdığıma yazıklar olsun, hakkında hayır yazdığıma ise ne mutlu) [İNeccar] (Allahü teâlâ, kullarının iyilik mi kötülük işleyeceklerini, Cehennemlik mi, Cennetlik mi olduklarını elbette bilir, bildiğini yazıyorYoksa yazdığı için kul öyle yapmak zorunda kalmıyor Cebriye zorla Allah yaptırır der, Mutezile ise Allah'ın kaderini inkâr eder)

(Bütün işler Allahü teâlâdandır; hayır olanı da şer olanı da) [Taberani]

(Kaderiyenin İslam'dan nasibi yoktur Bunlar, Şer takdir edilmedi derler) [Beyheki] (Kaderiye, Mutezile demektir)

(Denge, Rahman olan Allahü teâlânın elindedir Kimini yükseltir, kimini alçaltır) [Bezzar]

(Allahü teâlâ, hayır murat ettiğinin maişetini kolaylıkla verir Şer murat ettiğinin ise, maişetini zorlukla karşılaştırır) [Beyheki]

(Allahü teâlâ buyurdu ki: Bana iman edip de kadere, hayır ve şerrin benim takdirimle olduğuna iman etmeyen, benden başka Rab arasın) [Şirazi]

(Ümmetimin helaki üç şeydedir: Irkçılık, kaderi inkâr ve nakle itibar etmemek [Kendi görüşünü din gibi anlatmak]) [Taberani]