Ortadoğu ülkelerinden sayılan ve bir Ön Asya ülkesi olan Lübnan kuzeyden ve doğudan Suriye, güneyden Filistin (İsrail işgali altında), batıdan da Akdeniz ile çevrilidir.

Coğrafi konumu: 33 50 Kuzey enlemi, 35 50 Doğu boylamı dır.