Tarihin kaydettiği ilk müze, Milattan üç yüz yıl önce İskenderiyede kurulmuşturHiç şüphe yok ki bu tarihten önce de bazı değerli eşyaların toplu halde bulundurulduğu yerler vardı Ancak tarihte bunlara ait bir kayda rastlamak mümkün değildir.

Yunan prenslerinden İkinci Attalus ve Pontos hükümdarı Mitridadda Bergamad da müzeye benzer bazı kuruluşlar meydana getirmişlerdi Ancak bunlar,gerçek anlamı ile birer müzeden çok, bazı değerli kolleksiyonların sergilendiği yerlerdi
Bugünkü anlamı ile ilk müzeler Rönesansla kurulmaya başlamıştır Onbeşinci yüzyılın sonlarına doğru büyük kolleksiyonlar önce İtalyad da daha sonra da diğer Avrupa ülkelerinde sergilenmeye başlanmıştır.

17-34 de Romad da Kapitol kilisesinde açılan devamlı antika eşya sergisi, modern anlamı ile ilk müze olarak kabul edilebilir
Onsekizinci asrın sonlarında Viyanad da ilk sanat sergisi açılmıştır Uzun süre halkın ziyaretine açık tutulan bu sergi de ilk modern müzelere örnek olarak gösterilebilir.

Bazı sanat tarihçileri gerçek ve modern anlamı ile ilk müzelerin Fransız ihtilalinden sonra açıldığını kabul ederler Fransız ihtilalinden sonra, Krald a ve Sarayda ait bir çok kıymetli eşya ve sanat hazineleri halkın ziyaretine açılmıştır 1857 de halkın ziyaretine açılan Parisd teki meşhur Luvr müzesi bugünkü müze anlayışının temeli olmuştur Bundan sonra Avrupa ve Amerikad da müzelerin açılışı birbirini takip etmiştir

Türkiyed de ise ilk müze 1846 da Ahmet Fethi Paşa'nın gayretleri ile açılmıştır Ahmet Fethi Paşa, uzun süre Avrupad da elçiliklerde bulunmuş, ileri görüşlü ve gerçek anlamı ile batılı bir aydındı.

1846 da uzun çalışmalardan sonra Sent İren binasındad Memai Eslihai Atikad ve Mecmai Asarı Atika adları ile iki kısımdan meydana gelen müzeleri açarak Türk müzeciliğinde ilk adımı atmıştır

Tarihin kaydettiği ilk müze, Milattan üç yüz yıl önce İskenderiyede kurulmuşturHiç şüphe yok ki bu tarihten önce de bazı değerli eşyaların toplu halde bulundurulduğu yerler vardı Ancak tarihte bunlara ait bir kayda rastlamak mümkün değildir

Yunan prenslerinden İkinci Attalus ve Pontos hükümdarı Mitridatd da Bergamad da müzeye benzer bazı kuruluşlar meydana getirmişlerdi Ancak bunlar,gerçek anlamı ile birer müzeden çok, bazı değerli kolleksiyonların sergilendiği yerlerdi

Bugünkü anlamı ile ilk müzeler Rönesansla kurulmaya başlamıştır Onbeşinci yüzyılın sonlarına doğru büyük kolleksiyonlar önce İtalyad da daha sonra da diğer Avrupa ülkelerinde sergilenmeye başlanmıştır

17-34 de Romad da Kapitol kilisesinde açılan devamlı antika eşya sergisi, modern anlamı ile ilk müze olarak kabul edilebilir

Onsekizinci asrın sonlarında Viyanadda ilk sanat sergisi açılmıştır Uzun süre halkın ziyaretine açık tutulan bu sergi de ilk modern müzelere örnek olarak gösterilebilir

Bazı sanat tarihçileri gerçek ve modern anlamı ile ilk müzelerin Fransız ihtilalinden sonra açıldığını kabul ederler Fransız ihtilalinden sonra, Kralda ve Sarayda ait bir çok kıymetli eşya ve sanat hazineleri halkın ziyaretine açılmıştır 1857 de halkın ziyaretine açılan Parisd teki meşhur Luvr müzesi bugünkü müze anlayışının temeli olmuştur Bundan sonra Avrupa ve Amerikad da müzelerin açılışı birbirini takip etmiştir

Türkiyed de ise ilk müze 1846 da Ahmet Fethi Paşa nın gayretleri ile açılmıştır Ahmet Fethi Paşa, uzun süre Avrupad da elçiliklerde bulunmuş, ileri görüşlü ve gerçek anlamı ile batılı bir aydındı

1846 da uzun çalışmalardan sonra Sent İren binasında Memai Eslihai Atikave Mecmai Asarı Atika adları ile iki kısımdan meydana gelen müzeleri açarak Türk müzeciliğinde ilk adımı atmıştır