Kuzey Atlas Okyanusu'nda yer alan bu tropikal adalar, Bahama'nın güneydoğusunda bulunmakta olup Amerika ve Küba'ya da yakındırlar. Adı Turks (Türk) ve Caicos (Kayık) Adaları olan bu ülke 38 adadan oluşmaktadır. Başkenti ise Grand Turk (Büyük Türk)'dür.Adaların toplam yüzölçümü 430 kilometrekare, nüfusu ise 25.000'in üzerindedir.


Adaların neden Türk ismini taşıdığı ise inandırıcılıktan uzaktır. Anlatılana göre; adada bulunan bir kaktüs bitkisi Osmanlı döneminde kullanılan fese benzediği için buraya Türk Adaları denilmiştir. Bu iddianın sahibi ise, bölgeyi sömürge halinde ellerinde tutmaya devam eden İngilizlerdir. Oysa adaların Türk ismiyle anılması fesin Türkler tarafından kullanılmaya başlanmasından yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Türk Adaları ismi 1688'de ilk defa Coronelli adlı meşhur bir İtalyan haritacının çizdiği haritada yer alıyor ve bu eser Fransızca. Yani ülkenin şu andaki resmi adının yer aldığı ilk tarihi vesika Fransızca ve "Türk" kelimesi aynen geçiyor. Coronelli"nin söz konusu haritasında Adaların ismi "Ide Caiquos, Caiquos and I. Turche" şeklinde yazılı. Üstelik Türkler de ancak 1800'lü yıllarda fesle tanışıyor ve fes giymeye başlıyor.


İngilizler adanın ismini değiştirmek istemişlerse de ada halkını yüzyıllardır kullandıkları bu isimden vaz geçirememişler. Adaların ismini değiştiremeyen İngilizler bu kez de Ada ile Türkler arasındaki bağı "fes benzerliği" masalını uydurarak kesmek istemişler. 1869 yılında ise Turks ve Caicos Adaları'nın "Ay-Yıldızlı" eski bayrağını değiştirmeyi başarmışlar.


Başkentleri olan Grand Turk (Büyük Türk) adasının adı nereden geldiği ise şöyle açıklanıyor; 15. 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Denizcileri'nin Akdeniz ve Atlantik'e yelken açarak bu sularda büyük korsanlık faaliyetleri yaptıkları bilinmektedir. Ayrıca, Piri Reis'in haritasında bu adaların bulunduğu yerde kayık resimleri vardır. Buranın Kristof Kolomb'dan 25 yıl önce Türkler tarafından keşfedilerek ele geçirildiği ve Başkenti Grand Turk'ün adının da adaya Türk Denizcileri'nin gelmesinden sonra batılılar tarafından "Büyük Türk, Grand Senior, Muhteşem Süleyman" adlarıyla anılan Kanuni Sultan Süleyman'dan alındığı sanılmaktadır.