Avrupa kıtasındaki nehirler ve uzunlukları

Volga (3689 km),
Tuna (2848 km),
Dinyeper (2250 km),
Don (1900 km),
Ren (1320 km),
Elbe (1165 km),
Loire (1020 km),
Oder (912 km) ve
Po (652 km)'dur.