Kıta' nın toplam yüzölçümü : 42 037 784 km² ‘ dir Bunun 24 242 364 km² ‘ sini Kuzey ve Orta Amerika oluşturur

Kıta genel olarak 82º Kuzey, 55º Güney enlemleri arasındadır

Kuzey ve Güney Kutup noktasına en yakın olan kıtadır