Rett Sendromu Hakkında Bilgi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Rett Sendromu Hakkında Bilgi

 1. İlk defa 1965'de Avusturyalı doktor Andreas Rett tarafından 22 kızda görülerek tanımlanmış, Dr Bengt Hagberg ve arkadaşları tarafından 1983 yılında yayınlanan raporla duyurulmuş ve bir hastalık olarak dünyada tanınmıştır.


  Rett sendromu yaklaşık 10000'de 1 gibi bir sıklıkla görülür Her ne kadar birkaç erkek bildirilmişse de kızlarda görülen bir gelişimsel bozukluk olarak bilinir Bunun nedeni de kromozomlara dayandırılmaktadır Ret sendromlu çocuklar, yaşamlarının yaklaşık 6-18 aylarına kadar normal bir gelişim seyri gösterirken, ansızın bir gerileme süreci başlar, sahip oldukları becerileri hızla yitirirler, daha sonra uzun bir süre duraksama dönemi yaşarlar ve sonrasında ise yaşamı boyunca çok az beceri edinirler Rett sendromlu çocuklar, normal gelişim sürecinde sahip oldukları konuşmayı ve motor becerilerini büyük ölçüde yitirirler Hastalıkla birlikte bedenin dengesi bozularak çocuğun hareket sistemi üzerindeki kontrolü kaybolur El ve ayakta kasılma ve titremeler ortaya çıkar Ayrıca hastalık zekâyı da olumsuz etkiler


  Bu gelişimsel bozukluk serebral palsi veya otizm ile karıştırılabilir Bundan dolayı tanı koyma bazen güçleşebiliyor

  Bedensel özellikleri şöyle sıralanabilir:

  Kafa yapıları vücuda göre küçük kalmıştır

  Yüzleri ince ve tenleri açık renklidir

  Sivri bir burun yapıları vardır

  El ve ayakları beden gelişimine göre küçüktür

  Rett sendromunun ortaya çıkma süreci üç evreden oluşur:

  1 Evre, sendromun başlama düzeyidir Bu dönem 6 ile 18 arası ayları kapsar Göz temasında ve çevresine olan ilgisinde azalma görülür Çocuk kendi kabuğuna çekilir Büyük motor becerilerinde gerilikler görülür, kafa büyümesi durur, takıntılı el hareketleri görülür

  2 Evre, sendrom belirtilerinin hızla görüldüğü evredir Bu dönem 1 ile 4 yaş arası dönemi kapsar Ya konuşma hiç olmaz ya da var olan konuşma kaybolur Takıntılı el hareketleri belirginleşir Yürüyüşünde ciddi gerilikler görülür Solumayla ilgili problemler ortaya çıkar Küçük ve büyük kas becerilerinde hızlı bir gerileme baş gösterir

  3 Evre, durgunluk evresidir Bu dönem 4 ile 10 arası yaşları kapsar Vücuttaki kasılmalar netleşir Çevresine ilgi duymaya başlar, insanlarla iletişim kurmaya çalışır, bu bağlamda becerilerini geliştirir

  10 yaşından sonraki dönemde ise, bedensel kasılma ve gerilikler çok sık olmasa da görülebilir İletişim becerilerinde ve göz temasında artışlar olabilirSoluk almada görülen bazı anormallikler yaşın ilerlemesiyle birlikte azalabilir Ayrıca takıntılı davranışlarda azalmalar görülebilir Öğrenme ve gelişme, erişkinliğe kadar her alanda giderek artabilir İnsanlarla iyi ilişkiler geliştirerek, eğlenceli ve sosyal etkinliklere katılabilirler

  Rett bozukluğunun DSM-IV'e göre tanı ölçütleri şöyle sıralanır:

  A Aşağıdakilerin hepsi vardır:

  1 Prenatal ve perinatal gelişme görünüşte normaldir

  2 Doğumdan sonraki ilk 5 ay boyunca psikomotor gelişme görünüşte normaldir

  3 Doğumda kafa çevresi normaldir

  B Normal bir gelişim döneminden sonra aşağıdakilerden hepsi başlar:

  1 5 ile 48 aylar arasında başın büyümesinin yavaşlaması

  2 Daha önce edinilmiş amaca yönelik el becerilerini 5 ile 30 aylar arasında yitirmenin ardından basmakalıp el hareketleri yapmaya başlama (örn El burma ya da el yıkama)

  3 Bu bozukluğun gidişinin erken dönemlerinde toplumsal katılımın ortadan kalkması

  4 Koordinasyonu bozuk yürüme ya da vücut hareketlerinin olduğu görünüm

  5 Ağır psikomotor retardasyonun yanı sıra sözel anlatım ve dili algılama ileri derecede bozuktur

  Ayırıcı tanı: Çocukluk dezintegratif bozukluğu Bir kısmı hastalıktan önce yürümeyle ilgili bütün aşamaları olması gerektiği biçimde geçer; fakat hastalıkla birlikte bu becerisini kaybeder Bir kısmında emekleme eylemi hiç görülmeyebilir; ancak çömelebilir veya ellerini kullanmadan kolları üzerinde emekler ve ilerleyen dönemlerde yürümeye başlar Bir kısmı duraklama döneminden sonra yürüyebilir Bir kısmı ise yetişkinlik dönemine kadar yürüyemez El becerisi gerektiren işleri yeterince yapamaz, daha çok ellerinin birleştirerek çamaşır yıkıyormuş gibi sürekli ovuşturur Kan dolaşımındaki bozukluktan dolayı el ve ayaklarında soğukluk hissedilebilir

  Rett sendromlu çocuklarda çeşitli tekrarlayıcı takıntılar görülebilir; bazı çocuklarda sadece bir takıntı görülürken, bazılarında birden fazla takıntıya rastlanabilir En bilinen takıntıları çamaşır yıkıyormuş gibi ellerini ovma hareketidir Ellerini dizlerine veya herhangi bir yere vurma, alkışlama, parmaklarını oynatma, el yıkama, el bükme, el çırpma, eli ağza götürme, parmaklarını kemirme gibi davranış takıntıları da görülebilir

  Kemik kırılması (Skolyoz) yani bel kemiğinin S biçimini alması, Rett sendromlularda en çok görülen bir motor bozukluğudur Birçok Rett sendromluda ortaya çıkan Kemik kırılması daha çok ergenlik dönemini kapsayan süreçte belirginlik kazanır; ilk başlarda hafif olarak görülürken zamanla belirgin bir S şeklini alır Bu bozuklu daha çok küçük yaşlarda motor becerilerini büyük ölçüde kaybeden çocuklarda görülür Bu sorunun temel nedeni, kemiklerdeki mineral eksikliği ve kemik yoğunluğundaki azalmadır Baş çevresinin büyümesi 5-6 aydan itibaren yavaşlar ve bu yavaşlama 4-5 yaşına kadar devam edebilir Bu nedenle kafası yaşına göre küçüktür

  Çok iştahlı görünmelerine rağmen yeterli miktarda besin alamıyorlar ve buna bağlı olarak gelişimleri yaşlarına göre geridir Yemeklerde seçici davranma, çiğneme ve yutma zorluğu gibi beslenme ve çeşitli ağız, diş sorunları da görülebilir Bu çocuklarda kabızlık çok sık ortaya çıkan bir problemdir

  Rett sendromlu çocukların birçoğunda (yaklaşık dörtte üç oranında) epilepsi ortaya çıkabilir; kimi çocukta hafif seyrederken, kiminde kademeli olarak artabilir ve kiminde ise çok sık ve şiddetli görülebilir Nöbetler çoğunlukla uykuda ortaya çıktığı için pek fark edilmeyebilir Genellikle yetişkinlik döneminde nöbetlerin sıklığında ve şiddetinde azalma olur EEG sonuçlarına göre çocukta nöbet görülüp görülmeyeceği tespit edilir Eğer EEG sonuçlarına göre nöbet görülebilme olasılığı varsa, ilaçlarla kontrol altına alınmaya çalışılır

  1999 yılında yapılan bir araştırmada, Rett sendromluların yaklaşık % 75'inde, X kromozomu üzerinde oluşan bir genetik mutasyonun yol açtığı ortaya çıkarılmıştır Rett sendromunun nedeni ile ilgili devam eden araştırmalar, genetik etkenler üzerinde yoğunluk kazanmaktadır Bozukluğun erken teşhis edilmesiyle alınacak önlemler ile eğitim ve tedavi sonucu, çocuğun yaşamda kalmasını ve bir çok beceriye sahip olmasını sağlar Sendromu iyileştiren bir tedavi yöntemi yoktur Uygulanan tedaviler ve verilen ilaçlar, sendroma eşlik eden rahatsızlıklara yöneliktir Örneğin, epilepsi, kabızlık vb


 2. 2011-10-05 #2
  UYKU-UYANIK EEG :Kısa süreli olarak en az bir uyku siklusunu (40-90 dakika) görecek şekilde gündüz veya gece uykusunda yapılmaktadır.

  Gündüz uyku EEG si için hastanın gece UYKUSUZ kalması gerekiyor. (böyle hastaların uykusuz kalması çok sağlıklı değil)GECE NORMAL UYKUDA YAPILAN EEG en uygun yöntem olduğunu ayrıca yeterli bilgi sağlama bakımından da en etkili yöntemidir.
  UYKUSUZLUK gibi vücut direncini etkileyen olaylar nöbet eğilimini arttırdığı için; EPİLEPSİ HASTASININ UYKUSUZ KALMAMASI GEREKİYOR.

  Gece normal uykuda(1 saat veya tüm gece) yapılan tetkikin fizyolojik şartlarda ve etik açıdan en uygun yöntem olduğunu ayrıca yeterli bilgi sağlama bakımından da en etkili yöntem olduğunu vurgulamak gerekir.  ideal EEG LABORATUVARI

  •RUTİN EEG
  •UYKU -UYANIKLIK
  •TÜM GECE EEG veya GECE 1-2 SAATLİK EEG
  •HASTA EVİNDE EEG ÇEKİMLERİ YAPILIR.
  ,

  EEG CİHAZI DİGİTAL VE VİDEO LU DUR.

  EEG SONUÇU:RAPORLA BİRLİKTE CD VE AYRINTILI EEG TRASESİ (DÖKÜMAN) VERİLİR.

  .
  İDEAL EEG

  Bağdat cad. No:359/A Kat :4 Daire :8 Şaşkınbakkal /İstanbul
  İRTİBAT EEG TEKNİSYENİ : 0535 477 4386


  GECE KISA SÜRELİ (1-3 SAAT ) UYKU EEG Sİ veya UYKU -UYANIKLIK EEG ÇEKİMLERİ YAPILMAKTADIR

  Okunma: 2132 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -