Kadın üst kıyafetleri genelde ikiye ayrılır:''Feraceli"ler ve "Bezli"ler .

-Feraceler genelde siyah veya lacivert olur.Bunlar daha fazla Razgratın doğusunda ( Karagöz-köy ,Veselina,Duran,Beli Lom,Amaçköy ,Mortagonovo, Demirciler ,Jelyazkovets ,Kınalı Huma gibi , köylerde görünür ve "Şumn, köylerine" yaklaştıkça ağırlık kazanır.Ama bunlarda da köyden köye renk,biçme ve taşıma farkı görünür.


-"Bez" nedir? Ev dokuması, kare şeklinde bir nevi şaldır.İncesi (yazlık) ve kalını(kış mevsimi için) dokunur.Hep çizgilidir. Bu çizgilerin genişliği,rengi farklıdır ve her köye,veya birkaç komşu köye , kendine hastır.

377 - Bulgaristan Yöresel Giysileri Geleneksel Bulgar Giysileri
378 - Bulgaristan Yöresel Giysileri Geleneksel Bulgar Giysileri

379 - Bulgaristan Yöresel Giysileri Geleneksel Bulgar Giysileri