Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır Epiktetos

Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır H Friedrich

Bütün sanatlar Allah vergisidir Waldis

En güzel sanat, yaşama sanatıdır John Macy

Sanat, bizi Allah'a götüren bir köprüdür Ebers

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır Aristophanes

Sanat kainatın içindedir Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir Albrecht Durer

Sanat ne bir oyun, ne de bir eğlencedir O, ancak ruhun dışarıya vurarak kendisinin göstermesi ihtiyacıdır EG Benite

Sanat, sanat içindir Victor Cousin

Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir Seneca

Sanat, taklidin bittiği yerde başlar Oscar Wilde

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir Balzac

Sanatçıya iki göz yetmez Lamartin

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir Atatürk

Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir Edgar Desas

Tenkit kolay, sanat güçtür Destouches