Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir Lois Bromfield

Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır De Levis

Dünyanın üstünde durduğu yegane destek insan zekasıdır Jonathan Edward

İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterirLa Rochefoucauld

Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz J Jack Rousseau

Yeryüzünde iki kuvvet var: kılıç ve zeka Çok zaman kılıç, zeka ile mağlup edilmiştir Nizami

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır La Rochefoucauld

Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır Balzac

Zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır CiCero

Zekasını inkar edenin büyük bir zekası var demektir Lessing

Zeka kafanın içindeki altın madenidir Pitigrelli

Zekasız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz Cenap Şehabettin

Zekanın miyonerleri paranın milyonerlerine acırlar Victor Hugo

Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkumu gibidir Cimanue Well