Felaket, bulaşıcı bir hastalıktır Dostoyevski

Felaket saatlerinde hepimiz birer yetim gibiyiz Andre Paul Antoine

Felakete sabreyleyenler insandır M Akif Ersoy

Felaketler ekseriya zincirleme gelir Racine

Felaketler hep iyi insanların başına gelirVoltaire

Felaket, kabarık dost sayısını sıfıra indirir Shaspeare