Niğdenin adı nereden gelmiştir
Niğde Niğde adının kökeni oldukça karanlık. Anamur yakınlarında oturan İlkçağ kavimlerinden Nagidoslular tarafından kurulduğu için bu adı aldığı söylenir. İslam yazarları, kentin adını önce "Nekide" şeklinde yazmışlar, sonunda bu ad "Nikde" şeklini almıştır. Cumhuriyet devrinde de bu sözcük, Niğde'ye dönüşmüştür.