Van adı nereden gelmiştir
Van
Bazı kaynaklara göre kenti İ.Ö. 19. yüzyılda Asur Kraliçesi Semiramis kurdu. Bunun için kente "Şahmirankent" adı verildi. İ.Ö. 9. yüzyılda buraya yerleşen Urartular ise kente "Tuşpa"adını verdiler. Daha sonra İranlılar devrinde kenti "Van" adında bir vali bayındır hale getirdi. Bugünkü adını bu validen alıyor.