Bir söylentiye göre, Yozgat ilinin kurucuları olan Çapanoğulları 18. yüzyılda Horasan'dan göç ederek Yozgat yöresine gelmiş ve burayı beğenerek yerleşmişlerdir. Yöredeki yaylalarda "yoz"larını (sürülerini) otlatan Çapanoğulları, "yoz" sözcüğü ile, "kent" anlamına geldiği ileri sürülen "gat" sözcüğünü birleştirerek kente "Yozgat" adını vermişlerdir.


Bir başka söylentiye göreyse, Çapanoğlu Ömer Cabbar Ağa sürülerini otlatırken, nur yüzlü bir adam gelip su ister. Ömer Cabbar Ağa'da, ona bir testi süt verir. Sütü içen adam, Ömer Cabbar Ağa'nın sırtını sıvazlar, "yozuna yoz katılsın" der. Kentin adı önce "Yoz-kat" , sonrada " Yozgat" olur.