Türkler yöreyi ele geçirdikten sonra kente "Uşşâk" adını verdiler. "Uşşâk" Arapça'da "aşıklar" anlamına gelir. "Uşşâk", sonradan Uşak'a dönüştü.