Tokat adını nereden almıştır
Tokat bölgesindeki Gümenek'in eski çağlardaki adı Komana Pontika idi. Kimi kaynaklara göre Tokat, "Pontika" sözcüğünün zamanla halk dilinde değişmiş şeklidir.