Eleştiri
Bir kimsenin beni yüzüme karşı medhetmeye hakkı olursa, yüzüme karşı beni tenkid etmeye de hakkı olması lazım Bismark
Birisini tenkit etmek istersek en münasip yer aynamızın karşısıdır Bernard Shaw
Bizi en sert eleştiren kimdir Ümitsizliğe uğramış bir merak Goethe
Denetlendiği vakit sevinen, eleştirildiği vakit gülen yaratığa büyük adam denir Cemil Sena
Eğer karşındaki kişiye bütün kalbin ve yeteneklerinle yardımı kabul edebiliyorsan, işte o zaman eleştirebilirsin Bu olumlu eleştiridir ALincoln
Eleştiricilerin sözlerine aldırmayın şimdiye kadar hiç birinin heykeli dikilmemiştir Sibelius
Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, tenkid edin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin Şeyh Şadi Şirazi
Oymacılıktaki kural eleştirilerde de geçerlidir: Oyulacak yerler kesilmez Charles Buxton
Yapıcı bir tenkit, akıllı insanları güçlendirir Ahmakları öfkelendirir Napolyon