Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yüreği olsun (Schiller)

Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez (Şeyh Sadi)

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez (Beydeba)

Akıllı bir kimse, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu saklar (Harry Karns)

Akıllı olmak da birşey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır (Descartes)

Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır Zamanınızı ve neşenizi çalar (Goethe)

Allah Teâlâ akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır (Hadis-i Şerif)

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir (WShakespeare)

Ben, bilmediğim için diğer insanlardan akıllıyım (Socrates)

Bir adamın sorusundan, onun aklının derecesi anlaşılır (HzÖmer ra)

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin (PLord Chesterfield)

İdrak-i mââli bu küçük akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez (Ziya Paşa)

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi değildir (Montaigne)

İnsanı hayvandan ayıran aklıdır İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar (Epictetos)

Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız (Charles De Montesquieu)

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır (Epictetos)

Tabiatın insanlara en âdilce dağıttığı nimet akıldır derler: çünkü hiç kimse akıl payından şikayetçi değildir (Montaigne)