Akıllı ve uyanık olun; sizi ümitsizliğe götüren hadiseler, saadete de götürebilir Delaunay

Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar Hadis-i Şerif

Bir vaktin insanlarının bozulduğuna alâmet, o insanların korkudan çok ümit içinde olmalarıdır Ebu-l Fadl

En büyük felaketler içinde dahi ümidini kaybetme Unutma ki ilik en sert kemiğin içinden çıkar Hafız

En geveze kuş ümitdir Kalbimizde hiç susmaz Cenap Şehabettin

Güçlük kolaylıkla beraberdir, kendine gel, ümidi bırakma! Akıllı insan bilir ki, ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir Mevlana

Hayat dardır, doğru, ama umut da geniş Goethe

Her şeyin yok olduğu anda bile ümit vardır Thales

Her umut, içinden kumru yerine yılan çıkabilecek bir yumurtadır H Friedrich Amiel

Hiç ümit etmemiş olan, ümitsizliğe düşmez Bernard Shaw

Umudunu kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur Boise

Umut yoksulun ekmeğidir Thales

Ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedecek şeyi yoktur Boise

Ümit, saadetten alınmış bir miktar borçtur Joseph Joubert

Ümit inatçıdır, beklemeyi ancak o bilir Comtesse Dyan

Ümit, en bedbaht insanlardan bile ışığını esirgemez Victor von Schetfell