Ana babanın sevinci, üzüntü ve korkuları gibi gizli kalır Bacon

Bir insanın sevinci ötekine dert olur DH Lawrence

Fazla sevinç insanı yorar Grilpalzer

Hadden aşkın sevince dayanmak, en ağır eleme dayanmaktan zordur Balzac

Her sevincin bir acısı, her acının da bir sevinci olur Goethe

Herkes için sevinçlerle elemler gider gelir Sophokles

Istırap sonsuzdur, sevincin hudutları vardır Balzac

İnsan sevincini büyüterek anlatmalı, üzüntüsünü kısaltarak Montaigne

İnsanın "küçük sevinçler" elde edebilmesi ne kadar kolaydır Mor Jokal

Sevinç dediğin nedir, Azabın tuzu yanında? Par Lagerkvist

Sevinç duymak başka, mutlu olmak da gene başka Senancour

Sevinç ne tuhaftır, daha doğmadan ölüverir Shakespeare

Sevinçler unutulur, elemler asla! Lermontov

Yarım kalan her sevinç, sırtımıza saplanan bir bıçak gibidir H Fredic Amiel