Öğretmen ile İlgili Sözler

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum Hz Ali (ra)
Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinemez Henry Adams
Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler Atatürk
Devlet adamları gelir, geçerler Milletlerin hayatında izleri payidar olan muallimlerin elleridir İsmet İnönü
Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir Socrates
Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır Atatürk
Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur Addison
İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır Thomas J Carrutheris
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştırAtatürk
Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır Atatürk
Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz Goethe
Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektirH Mann
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir Atatürk
Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir Alman Atasözü
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister Atatürk
Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir HV Dyke
Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir Atatürk