TURİZM

 • 2006 yılı rezervasyonlarına bakıldığında geçen yıla oranla çok gerilerde olduğu görülmektedir. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acil tedbirlerin alınması gerekmektedir. Zamanımız kısıtlıdır. Çünkü uçaklar başka ülkelere yönlendirildiği zaman geriye dönüş mümkün olmamaktadır. Bu nedenle; belli başlı büyük tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile turist başı ödeme, uçaklara akaryakıt indirimi ve reklâm teşviki gibi önlemler acilen alınmalıdır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli olarak yatak arzını artırmaya yönelik politika izlemektedir. Bu politikalar Türk Turizminin geleceği açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bakanlığın bu konudaki kaynaklarını, mevcut tesislerin ıslah edilerek hizmet kalitesini arttırmaya ve turizmi 12 aya yayma çalışmalarına ayrılması daha yararlı olacaktır.
 • Bölgemizde kış aylarında sektörümüzdeki 100 bin kişi işsiz kalmaktadır. İşsizliğe çözüm olabilmesi açısından; Otellerimizin 12 ay açık kalması, kış aylarında da faaliyetlerine devam edebilmesi ve bu işsiz kalan 100 bin kişiye kış aylarında da istihdam yaratabilmesi için, kış aylarında turizm sektöründen asgari ücret üzerinden alınan vergilerin indirilmesi gerekmektedir.
 • Kuzey Antalya turizm projesi sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak geliştirilmeli ve hayata geçirilmeli, altyapısı yapılmadan turistik tesis yapımına izin verilmemeli, turizmde yıldız sistemi ile ürün ve hizmet kalitesi denetimine önem verilmelidir.
 • Kıyı sahili haricinde kalan diğer bölgemiz il ve ilçelerinde günü birlik turizm yaygınlaştırılmalı ve bu konuda tesis ve yatak sayısı fazlalaştırılmalıdır.
 • Bölgedeki tarihi yerlerin kazı çalışmalarına yeterli ödeneğin ayrılarak bunların turizme kazandırılması, bölgenin ekonomisine katkı yapar hale getirilmesi sağlanmalıdır.TARIM

 • Tarım ve hayvancılık ürünleri günümüzün ve geleceğin standart ve teknolojisi ile üretilerek, pazarlanabilmesi için KOSGEB ve AB yardımlarından faydalanılmalı ve bölge için yatırım planları yapılmalıdır.
 • AB'nin iyi tarım, iyi üretim ve iyi hijyen kriterlerine uyum sağlama bakımından Organize Tarım Bölgeleri ve İhtisaslaşmış Organize Tarım Bölgeleri kurulmalıdır.
 • Bölgesel tarım performansının geliştirilmesinde ürün borsacılığı, lojistik ve lisanslı depoculuk gibi fonksiyonlar hayata geçirilmelidir.
 • Gıda güvenliği ve sağlığı açısından ölçümleme ve akredite laboratuara ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Bölgenin toprak haritası çıkarılmalıdır. Uluslararası pazarlarla rekabet edebilme açısından parçalanmış arazilerin toplulaştırılması, geniş alanlarda modern tarım teknikleri ile ürünlerin üretilmesi yoluna gidilmelidir.
 • Ülkemizin tarımsal envanteri acilen çıkarılmalı ve bu envanter sonuçlarına göre ülke tarımına yön verilmelidir.
 • Kumluca, Finike ve Demre İlçeleri, örtü altı seracılıkta organize tarım havzası olarak ilan edilmelidir.
 • Demre'de bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait araştırma enstitüsü Kumluca TSO'ya modern seracılıkla ilgili proje ve ihracat çalışmaları için tahsis edilmelidir.
 • Bölge illerinde alternatif ürünlerin ekiminin sağlanması ve bu konuda üreticilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 • Tarımsal ürünlerin ihracatı mutlaka teşvik edilmeli, tarımla geçinen nüfusu azaltabilmek için tarımsal sanayi tesisleri tarımsal üretim alanlarına yakın yerlerde kurulmalıdır.
 • Köy Bazlı Kalkınma Projesi pilot bölgelerde başarıya ulaşmıştır. Projenin Türkiye genelinde hayata geçirilebilmesi için yönetmelik bir an önce çıkarılmalı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatlarındaki personelin konu hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Tarımsal teşviklerle ilgili kanunun biran önce hayata geçirilmesi ve Isparta'nın meyvecilik Burdur'un hayvancılık konusunda teşvik kapsamına alınması sağlanmalıdır.
 • Mantarcılık mevzuatta sanayi ürünü geçmektedir. Ürünün temel gıda kapsamına alınmasıyla KDV oranı da otomatik olarak düşecektir. Bölgemizde mantarcılıkla uğraşan 1.300 işletme kapanma noktasındadır.
 • Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma enstitüsüne ait atıl durumdaki 85 dönümlük arazi, ürün borsacılığı için Antalya Ticaret Borsasına tahsis edilmelidir.
 • Antalya'da ayrıca önemli bir ihracat potansiyeli taşıyan kesme çiçekçiliğin gelişebilmesi için 500 dönümlük arazi tahsis edilmesi gerekmektedir.HAYVANCILIK

 • Hayvancılıkta teşvik için uygulanan 100*2, 50*4 gibi uygulamalar artık ihtiyaca cevap verememektedir. Kooperatifler kanalıyla bireysel bazda projelere en az on en fazla ikiyüz büyük baş hayvan teşviki yapılmalı ve hayvancılığın büyük ölçekli yapılarak merdiven altı yetiştiriciliğine son verilmelidir.
 • Et, süt ve yem toptan ve perakende ticaretindeki KDV oranındaki farklılıklar ortadan kaldırılmalıdır.


ULAŞIM

 • Bölgemize özellikle yaz aylarında gelen turist sayısı da göz önüne alındığında Bölgemiz kara yolu ulaşımında hala aksaklıklar devam etmektedir. Bu bağlamda Antalya çevre yolu yapımı hemen başlatılmalıdır.
 • Antalya'daki mevcut havaalanımız artık yetersiz kalmaktadır. Manavgat“Alanya arasında uluslararası standartlarda yeni bir havalimanı en kısa sürede yatırım programına alınmalıdır.


YABANCILARA MÜLK SATIŞI

 • Yabancılara mülk satışıyla ilgili sorunların yeni çıkan kanunumuzla birlikte büyük oranda çözüleceği düşünülürken, bürokratik engellerin kanunun da önüne geçtiği görülmüştür. Mülk satışlarında karşılıklılık ilkesi arandığından mülk satışı süreci çok uzamaktadır. Bu çerçevede sadece Danimarka vatandaşlarına satılan 700 mülkün tapusu verilememekte, Alanya'da satışı yapılmış 6.000 tapu da beklemektedir. Konu ile ilgili uygulamalarda karşılıklılık esasının ulusal menfaatler göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi ve tapu işlemlerinin hızlandırılması gerekmektedir.


ENERJİ

 • Bölgemizin her geçen gün artan enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile yatırımlar bir an evvel hayata geçirilmelidir. Yaz aylarında hala günde 2-3 kez elektrik kesintisi yaşanmaktadır.
 • Sanayide ucuz enerji temini bakımından Doğalgaz hattı bölgeye getirilmelidir.
 • Kumluca Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Finike- Kumluca arası enerji nakil hattı devlet tarafından yapılmalıdır. OSB'deki diğer enerjiyle ilgili yatırımlar zaten OSB'ce yapılmaktadır.
 • Bucak Organize Sanayi Bölgesinin enerji alt yapı eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.
 • Burdur ilinde 15 yıl önce yapımına başlanan Karaçalı Barajının ancak % 33'ü tamamlanmıştır. Barajın faaliyete geçmesiyle birlikte 50.000 dönümlük arazide organik tarım yapılabilecektir. Barajın bitirilmesi için yeterli ödenek aktarılmalıdır.


OSB

 • Bucak OSB'nin tamamıyla dolması nedeniyle 2'nci bir OSB'ye ihtiyaç vardır. Mevcut OSB'nin ise arıtma altyapı eksiliklerinin giderilmesi gerekmektedir.
 • Yalvaç OSB'nin kamulaştırma çalışmaları için 2006 bütçe ödeneğinden yeterli ödeneğin ayrılması sağlanmalıdır.
 • Burdur ilindeki 2'nci OSB'nin kuruluş çalışmalarına başlanmış, 22 bakanlıktan uygun görüş alınmış ancak Çevre Bakanlığından hala görüş alınamamıştır. Bakanlığın görüşü beklenmektedir.
 • Isparta ili teşvik kapsamında değildir. OSB'de büyük oranda boşluklar vardır. Teşvik kapsamında olmayan OSB'ler de teşvik edilmelidir.
 • Bölgemizde tarım, hayvancılık ve mermer sektörleri teşvik kapsamına alınmalıdır.
 • Burdur ve Isparta gibi illerin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmaları gerekmektedir.


ÇEVRE KİRLİLİĞİ

 • Deniz kirliliği turizmi tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Acil olarak bütün sahillerde arıtma tesis altyapı yatırımlarının yapılması gerekmektedir.
 • Bucak ilçesinde Mermer atıkları için uygun bir bölge belirlenerek, Hazine tarafından buranın mermer atıkları için bedelsiz tahsis edilmesi gerekmektedir.


İMAR

 • Antalya sahilindeki yerleşim yoğunluğunu azaltmak için iç kesimde uydu kent projelerine ihtiyaç vardır. Bunun için gerekli büyüklükte proje TOKİ tarafından üretilmelidir.
 • Konut sorununun çözümü için devlet tarafından taşınmazların altyapıları yapılarak konut alanına açılması, belirli bölgelerin konut bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir. Bölge Belediyelerine kaynak aktarılarak altyapı sorunları giderilmelidir.
 • Ticari alanların belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliklerinde Odaların görüşünün alınması gerekmektedir.


EĞİTİM

 • Burdur M. Akif ERSOY Üniversitesinin alt yapı çalışmaları en kısa sürede tamamlanmalıdır.


HALICILIK

 • Halıcılık teşvik edilmeli, el halıcılığına uygulanan vergi kaldırılmalı, ithal halılara sınırlama getirilmelidir.