Türkiye'de bulunan volkanik dağları bulundukları bölgeye göre şöyle sıralayabiliriz:

Marmara Bölgesi : Uludağ

G.Doğu Anadolu Bölgesi : Karacadağ

Karadeniz Bölgesi : Köroğlu Dağları

Akdeniz Bölgesi : Hassa Bölgesi (Hatay)

Ege Bölgesi : Kula Tepeleri (En genç)

Doğu Anadolu Bölgesi : Ağrı ,Tendürek, Nemrut, Süphan Dağları

İç Anadolu Bölgesi : Erciyes, Melendiz, Hasandağ, Karadağ, Karacadağ.