BESMELE'NİN AĞIRLIĞI
Rasülullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"(Kıyamet gününde) Cenab-ı Allah, yaratıklar arasından bir adamı seçer, onun aleyhinde -her biri göz alabildiğince büyük- doksan dokuz defter açar Sonra ona sorar:
-Bu defterlerde yazılanlardan inkar ettiğin var mı? Muhafız yazıcı meleklerim sana haksızlık etmişler mi
hiç?
- Hayır ya Rab
- Bu hususta beyan edeceğin bir mazeretin veya bir iyiliğin var mı?
- (Adam şaşar) Hayır ya Rab
- Hayır, hayırsenin bizim katımızda bir hasenen (iyiliğin) var Bu gün sana asla haksızlık edilmez
Cenab-ı Allah, üzerinde 'eşhedü en lailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasüluh'
yazılı olan bir etiket çıkarır Meleklere de "Bunu ona bildirin" diye emreder, Bildirirler Adam da sorar:
- Ya Rab! Bu defterlerin yanındaki bu etiket te ne?
- (Bu gün) sana haksızlık edilmeyecektir
Defterlerin hepsi terazinin bir kefesine, o etiket te diğer kefesine konulur
Defterlerin bulunduğu kefe hafif kalır ve yukarıya kalkar; etiketin bulunduğu kefe ise ağır basar, hiç bir şey besmeleden daha ağır basmayacaktır" (Tirmizi, 7-5)