Yeni Doğan Sarılığı Nedenleri

Yenidoğan sarılığı aşağıdaki fiziksel nedenlere bağlı olarak gelişir.


 • Yeni doğmuş bebeklerdeki alyuvarların aşırı hızlı bir şekilde ve aşırı miktarda parçalanması.
 • Bebeğin karaciğerinin, kanındaki aşırı miktardaki bilirubin oluşumunu işleyecek kapasiteye sahip olmaması.


Diğer nedenler ise:


 • Bebeğin anne ve babasının kan ve ABO uyuşmazlığı.
 • Bebeğin alyuvarlaındaki (Kırmızı kan hücreleri) şekil ve işlev anomaliteleri.
 • Doğum esnasındaki zorlanmlara bağlı aşırı ezik ve çürükler.
 • Cephalohematoma
 • Bazı konjenital hastalıklar
 • Hepatit B veya karaciğerdeki bilirubin işlenmesini etkileyecek sorunlar.
 • Prematüre doğum.
 • Annedeki şeker hastalığı.
 • Yapay sancı ile doğrulan bebeklerde.
 • Doğumdan sonra çok kilo kaybeden bebeklerde.