1.BURUN: Solunum sisteminin ilk organıdır. Solunan havanın vücuda alınmasını sağlar. Kıkırdak ve kemikten oluşur. Yapısında burun kılları, kılcal damarlar ve mukus tabakası vardır.


-Burun kılları havayla birlikte burnumuza gelen toz ve mikropları tutar.

-Kılcal damarlar, gelen havayı ısıtır ve vücudumuzla aynı sıcaklığa ulaşmasını sağlar.
-Mukus, burunla alınan havayı nemlendirir.
-Burundan hava yutağa iletilir.

2. YUTAK: Ağız ve burun boşluğunu, soluk ve yemek borusuna birleştiren kısımdır. Yutak alınan havayı gırtlak- soluk borusuna, besinleri yemek borusuna iletmekle görevlidir.

Solunum Sistemi Organları Nelerdir?3. GIRTLAK:
Yutak ile soluk borusu arasında bulunur. Soluk borusunun başlangıç kısmıdır. Kıkırdak yapıdan meydana gelmiştir. Gırtlağın içerisinde ses telleri bulunur. Gırtlağın içerisine gelen hava ses tellerini titreştirerek ses oluşumunu sağlar. Gırtlağın görevi havayı soluk borusuna iletmektir.

4. SOLUK BORUSU (NEFES BORUSU) : Gırtlak ile bronşlar arasında yer alır. Yemek borusunun hemen önündedir. Soluk borusu kıkırdak halkalardan meydana gelmiştir. Bu kıkırdak halkalar soluk alışverişi sırasında soluk borusunun kapanmasını önler. Yani soluk borusunun sürekli açık kalmasını sağlar.

Soluk borusunun iç yüzeyi yapışkan bir mukusla kaplıdır. Mukus tabakası burun kıllarının tutamadığı toz ve mikropları tutar. Mukus salgısı ve mukus salgısı üzerinde birikmiş olan mikroplar BALGAM ı oluşturur.


BRONŞ-BRONŞÇUK-ALVEOL: Soluk borusunun alt kısmı bronş adı verilen iki kola ayrılır. Bronşların yapısı soluk borusuna benzer. (kıkırdaktan oluşmuşlardır)


-Her bronş , bronşçuk adı verilen yan kollara ayrılır.

-Bronşçukların ucunda alveol adı verilen hava keseleri vardır.

AKCİĞER: Göğüs kafesi içerisinde yer alan akciğerler solunum en önemli organıdır. Sağ ve sol akciğer olmak üzere toplam iki tane akciğer vardır. Kalp, sol akciğerin altında olduğu için, sol akciğerimiz biraz daha küçüktür.


-Göğüs kafesimiz akciğer ve kalbimizi dış etkilerden korur.

-Akciğerlerimiz pembe renkli, süngerimsi yapıda esnek bir organdır.

Akciğerin içerisinde bronşlar, bronşçuklar ve bronşçuklara bağlı üzüm taneleri şeklinde alveoller bulunur. Alveoller akciğeri oluşturan hava keseleridir. Bir akciğerde milyonlarca alveol bulunur. Alveoller kılcal kan damarlarıyla çevrilmiştir.

DİYAFRAM:
Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kaslı tabakadır. Diyafram kasılıp gevşeyerek soluk alışverişini sağlar.