Merkezi Sinir Sisteminin Görevi

Merkezi Sinir Sistemi
Sinir sisteminin yönetici ve denetleyici kısmıdır. Kafatası ve omurga içindeki sinirsel organlardan oluşur.

a. Beyin:
Kafatası içerisindeki en büyük sinirsel organdır. Yüzeyi girintili çıkıntılı olup iki yarım küreden oluşur. Beyinle kafatası arasında bulunan 3 katlı zar beyni sarsıntılardan ve darbelerden korur. Yapısında milyarlarca sinir hücresi ağ şeklinde bulunur. Beyin yardımıyla insan vücudunda;

- Duyu organlarından gelen uyarılar değerlendirilir.
- Problem ve olaylar düşünülür, çözülür.
- Öğrenme faaliyeti ve hafıza olgusu sağlanır.

- Acıkma, susama, uyku, uyanıklık düzenlenir.
- Kan basıncı ve vücut sıcaklığı düzenlenir.
- Hormonların salgılanma zamanı belirlenir.

b. Beyincik:
Yapısı beyne benzer ve küçüktür. İki yarım küreden oluşur. Kafatasının arka alt tarafında bulunur. Beyin, iç kulak ve iskelet kaslarıyla bağlantılıdır. Beyincik yardımıyla insan vücudunda;

- Kol ve bacaklardaki kasların birbiriyle uyumlu çalışması sağlanır.
- Kol ve bacaklardaki kasların çalışma derecesi düzenlenir.
- Aktif hareketin dengeli olması sağlanır.

c. Omurilik soğanı:
Yüzeyi düz olup soğana benzer bir şekle sahiptir. Boynun üst kısmında bulunur. İstem dışı çalışan iç organları yönetir.

Omurilik soğanı yardımıyla insan vücudunda;
- Solunum sisteminin çalışması düzenlenir.
- Dolaşım sisteminin çalışması düzenlenir.
- Boşaltım sisteminin çalışması düzenlenir.
- Sindirim sisteminin çalışması düzenlenir. Omirilik soğanının bu bakımdan yutaklada alakası vardır.

d. Omurilik:
Sırtdaki omurga içerisinde bulunur. Yüzeyi düz olup sinir kordonunundan oluşur. Kafatası organları ile vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar.

Omurilik yardımıyla insan vücudunda;
- Beyinle organlar arasında bilgi iletimi sağlanır.
- Refkles davranışlarının oluşması düzenlenir.

Refleks:
Vücuda yapılan ani ve güçlü etkilere karşı vücudun aynı şekilde tepki göstermesidir. İstemsiz olarak yapılır. Vücudu koruyucu özelliğe sahiptir. Kazanılma şekline göre 2 çeşidi bulunur.


Doğuştan kazanılan (kalıtsal) refleks:
Genlerle ilgili olup nesilden nesile aktarılır. Her insanda aynı şekilde bulunur.

- Doğan çocuğun emme hareketi
- İğne batan parmağın çekilmesi
- Gürültülü sesten ürkme
- Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi

Sonradan kazanılan (şartlı) refleks:
Doğumdan sonra deneyimlerle ve öğrenme sonucu kazanılır. Nesilden nesile aktarılmaz.

- Limon görünce ağzının sulanması

- Örgü örme, dans etme, yüzme davranışları
- Bisiklet ve araba sürme davranışları