Üretra darlığı, üretranın nedbe dokusu ile daralması veya genişleme kabiliyetini kaybetmesi anlamına gelir. Bazı durumlarda ise doğuştan üretra nedbe dokusuna bağlı olmadan dardır.

Nedbe dokusunun gelişmesine sebep olan durumlar, üretra iltihapları ve yaralanmaları olarak belirtilir. Antibiyotiklerin keşfedilip kullanılmasıyla, önceden %85 gibi yüksek bir miktarda görülen iltihabi darlıklar zamanla azalmıştır. Günümüzde ise üretra darlıklarının en çok karşılaşılan sebebi, trafik kazaları sonucu meydana darlıklardır.Üretra darlıklarında dikkat çeken iki önemli belirti vardır. Bunlardan birisi idrar akışının fışkırma gücünün azalması iken ikincisi de fışkıran idrarın çapının daralması durumudur. İdrar bitmek üzere iken damla damla gelmeye başlar. Üretra darlıklarında, mesanenin tamamen boşatılması zorlaşmaktadır. Tedavi edilmediği takdirde böbrek yetersizliğine sebep olabilir.