İner reyhan gibi Oturur sultan gibi

Dürülür hasır gibi

Satılır esir gibi (Kar)

Ayağımla basınca kırt kırt eder,

Güneşi görünce eriyip gider. (Kar)

Kıştan kaçmaz,yaprağı uçmaz. (Çam ağacı)

Duruşu ömür,gözleri kömür

Soğuk dondurur sıcak öldürür. (Kardan adam)

Kışın yatar,yazın kalkar. (Soba)

Ağzı var odun yutar,bacası var duman tüter. (Soba)

Çarşıdan aldım kapkara,evde kırmızılaştı maskara. (Kömür)

Ne kanı var ne canı,beş tanedir parmağı. (Eldiven)

Kolu var, eli yok, karnı yarık karnı yok [ Ceket ]

Mini mini kuşlar her yeri taşlar [ Dolu ]

Yazın giyinir, kışın soyunur. [ Ağaç ]

Ümüğü uzun, geliyor güzün. (soba)