01 - Akşemseddin: Pasteur 'dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur

02 - Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazmıştır.

03 - Ebul-Vefa: Trigonometri'de tanjant,cotanjant,sekant,kosek ant 'ı bulan büyük alimdir

04 - Biruni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etmiştir.

05 - Ebu Kamil Şü'ca: Avrupaya matematiği öğretmiştir.

06 - Ebu Ma'şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o bulmuştur.

07 - Battani: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifidir

08 - Cabir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim

09 - Cezeri: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır

10 - Demiri: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır.

11 - Farabi: Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır.Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır

12 - Gıyasüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o bulmuştur.

13 - İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıklamıştır

14 - İbn Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır

15 - İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi.

16 - İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yapmıştır

17 - İbni türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir

18 - İdrisi: Yedi asır önce bugünkü ne çok benzeyen dünya haritası çizmiştir

19 - İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutmuştur. Tıbbın babasıdır. AVRUPA ya göre adı AVICENNA'dır.

20 - Kadızade Rumi: yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye
uyarlamıştır

21 - Kambur Vesim: verem mikrobunu R.Koch'tan 150 sene önce keşfetmiştir

22 - İbnünnefis: avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir

23 - Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizmiştir.

24 - Ömer hayyam: Cebiri oluşturandır. İlk defa o bulmuştur

25 - İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl

26 - İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl

27 - Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim Razi

28 - Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin

29 - Cüzzamı bulan alim ... İbni Cessar

30 - Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip

31 - Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesîm

32 - Retina tabakasını bulan alim İbni * Rüşd

33 - İ lk göz ameliyatını yapan alim Ammar

34 - İ lk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas

35 - Küçük kan dolaşımını bulan alim İbnünnefis

36 - İ lk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan

37 - Sıfırı ilk kullanan alim Harizmi

38 - Trigonometriyi ilk bulan alim Battani

39 - Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa

40 - Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi

41 - İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim İbni Yunus

42 - Binom formülünü ilk bulan alim Ömer Hayyam

43 - İlk difransiyel kitabını yazan alim. Sabit bin Kurra

44 -Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid

45 -İlk usturlabı yapan alim Zerkali

46 -Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni

47 -Dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler

48 -Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani

49 -Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim Cabir bin Eflah

50 -İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa

51 -Sibernetiği ilk kuran alim. İsmail-El Gezeri

52 -İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem

53 -Sesin fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi

54 -İlk torna tezgahını yapan alim İbni Karara

55 -Kanatlarla uçan ilk alim Hazerfen Ahmed Çelebi

56 -İlk uçağı yapan alim Ebu Firnas

57 -Yer çekimini ilk bulan alim Razi

58 -Sarkaçlı saati ilk yapan alim İbni Yunus

59 -Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim Hazini

60 -Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim Cabir bin Hayyan

61 -Gök kuşağını ilk açıklayan alim Kutbettin Şirazi

62 -İlk kimya laboratuarını kuran alim. Cabir

63 -Saf alkolü ilk elde eden alim Razi

64 -Fosforu ilk bulan alim Beşir

65 -Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmed

66 -İlk kıta seyahatnamesini yazan alim İbni Battuta

67 -İlk dünya haritasını çizen alim Mürsiyeli İbrahim

68 -İlk ecza kitabını yazan alim İbni Baytar