Peygamber Efendimizin Erkek Çocukları

* Kasım:
Rasûl-i Ekremin ilk çocuğu Kasım idi.Bu sebepten künyesi:Ebül-Kasım Kasımın babası oldu.Hazreti Peygamber, EbûlKasım adiyle çağırılmasından hoşlanırdı. Ashab da kendisini bu isimle çağırırlardı.Kasım iki sene yaşadı.Mekkede vefat etti.Rasûl-i Ekremin çocukları içinde ilk ölen: Kasım oldu.

* Abdullah:
Hicretten önce, onbirinci senesi Mekkede doğdu:Üç ay yaşadı. Küçükken öldü. Tâhir ve Tayyeb Abdullahm diğer isimleriydi.Halbuki, yukarıda gördük:Tâhir ile Tayyeb İbni İshaka göre, Rasûl-i Ekremin iki ayrı oğluydu.

* İbrahim:

Rasûl-i Ekremin en küçük çocuğu ve en küçük oğluydu.Hicretin sekizinci senesi Medinede doğdu.İbn İshaka göre, Rasûl-i Ekremin İbrahimden başka bütün çocukları, Peygamberlikten önce doğmuşlardı.İbrahim, Mısırlı Hazreti Mâriyeden dünyaya gelmiş,Hazreti Âişenin rivayetine göre, onyedi veya onsekiz aylıkken vefat etmişti.Rasûl-i Ekrem, İbrahimin doğumundan çok memnun olmuş, yedinci günü bir ziyafet vermiş, fukaraya sadaka dağıtmış, oğluna Hazreti İbrahimin adını takmıştı. Çünkü:Rasûl-i Ekremin Hazreti Hadîceden doğmuş olan erkek çocukları küçük yaşlarındayken ölmüşlerdi.Diğer zevcelerinden de evlâdı olmamıştı.Ebû Rafiın zevcesi Selmâ, yeni doğan İbrahime sütannelik yapmıştı. Bu-hârî, Ümmü Seyfin ibrahimi emzirdiğini bildirmektedir.Rasûl-i Ekrem, sütanneye uğrar, İbrahimi görür, okşar ve öperdi.


İbrahim, Ümmü Seyfin evinde öldü.Hazreti Peygamber, çocuğunun hastalığını duyunca,Avfoğlu Abdurrahmân ile onun yanına gitmiş,İbrahimin ölüm pençesinde kıvrandığını görünce,dayanamamış ağlamıştı.Abdurrahmân:
- Yâ Resûlallah! Ne yapıyorsunuz, deyince, Rasûl-i Ekrem:
- Şefkat duygularım galeyana geldi. buyurmuştu.

Rasûl-i Ekrem, oğlunun cenaze namazını kılmış,Abbâs oğlu Fadl, Zeyd oğlu Üsâme, Mazun oğlu Osman, İbrahimi mezarına indirmişti.Beki mezalığına gömüldü.İbrahim öldüğü zaman güneş tutulmuştu.Halk, güneşde mateme katıldı, deyince Rasûl-i Ekrem:
- Güneş ile ay, Allahın âyetlerindendir.Bir fânînin ölümü yüzünden tutulmazlar diye hitapta bulunarak,müslümanları böyle batıl iktidaddan uzaklaştırmışlardı.