Peygamber Efendimizin Kardeşinin Kusurlarının Araştırmamakla İlgili Sözleri

Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. O'na zulmetmez onu yalnız bırakmaz, bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da ona yardım eder. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet günü onun sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse din kardeşinin ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter."


(Tecri'di Sarih:7/360; Riyazüs-Salihin:1/284)


"Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın."
(Müslim, Birr ve Sıla, 30)


"Her kim bir müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını, kimsenin görmediği ve görmesini istemediği şeylerini örterse, Allah'u Teâlâ da kıyamet gününde onun ayıplarını örter. Her kim müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği birşeyini ortaya çıkarır ve dile verirse; Allah da onun ayıplarını, kimsenin bilmesini istemediği hallerini meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa onu rezil eder. Müslüman kardeşinin ayıplarını örten, bir ölüyü diriltmiş gibidir. "
(Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58; Tirmizî, Birr ve Sıla, 85)


"Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. "
(Ebû Dâvud, Edeb, 39)


"Kim bir ayıp görür de örterse sanki kabrine diri gömülmüş bir yavruya can vermiş gibi olur. "
(Ebû Dâvud, Edeb, 38)


"Kendi ayıbı, insanların ayıbını görmekten alıkoyan kimseye müjdeler olsun"
(Aclûnî, Keşfu'l-Hafa, II, 46)


Kaynak: