• Güzel bir söz söylemek sadakadır. Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır.
 • Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.

 • Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar.
 • Savaş, hiledir, hileden ibarettir.
 • İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.
 • Savaş eri, Allah için nefsi ile savaşandır.
 • Tek olan şey bölünme kabul etmez, gerçek tekdir.
 • Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür...
 • Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.
 • Ya Ali, cenazemi sen yıkayacaksın. Borcumu sen ödeyeceksin, zimmetimi sen ifa edeceksin...
 • Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..
 • Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.
 • Resüller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktıkları, sadakadır
 • Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır..
 • Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir..
 • Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır.
 • Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.
 • Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir.
 • Nimete kavuşanların inkarından sakının.
 • Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin.
 • Dört şey Arş'ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A'teyna.
 • İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun.
 • Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.
 • Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.
 • Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır.
 • Sen insana ulaşmadan Allah'ı nasıl arıyorsun?.
 • İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz.
 • Kur'an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip'in oğlu Ali'de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.
 • Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir.
 • Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.
 • İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.
 • Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.
 • Dünyada bir garip veya bir yolcuymuş gibi yaşa
 • İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür.
 • Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.
 • Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam' dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.
 • Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.
 • Affetmek, zaferin zekâtıdır.
 • Ya Ali, benden sonra yola gidenler, senin gösterdiğin yoldan giderlerse selamete ererler.
 • Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar.
 • Resulullah (sav) rüşvet alana da verene de lanet etti.Rüşvet alan da veren de cehennemdedir.
 • Dünyada iki yüzlü olanlar, kıyamet günü ateşten iki yüzlü olarak gelirler.
 • İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, salih evlat.
 • İmanın efdali: nerede olursan ol, Allah'ın (CC) seninle olduğunu bilmendir.
 • Evlat kokusu, cennet kokusudur.
 • Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir.
 • Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır.
 • Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
 • Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.
 • Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.
 • İnsan dilinin altında gizlidir.
 • Cahiller cesur olurlar.