Naili Kimdir / Naili Biyografisi

Naili, asıl adı Mustafa olup İstanbul doğumlu Türk divan şairidir. Devlet memurluğu yapmıştır. Gazel türünde başarılı örnekler veren şair, şiirlerinde anlam derinliğine inmiştir. Sebk-i Hindi akımının temsilcilerindendir.
Bir Türk şairin biyografisi olan bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Edebi Kişiliği

Naili 17. Yüzyılın ünlü gazel şairlerindendir. Kasidelerinde Nef'i etkisi altında almış olan Naili, gazelde kendisine has bir üslup yaratmıştır. O Sebk-i Hindinin edebiyatımızdaki en büyük şairidir. Şiirin muhteva yönünden işlendiği bu üslupta Naili, yeni tamlamalar yaparak duygularına daha bir derinlik ve güç vermiştir. Rindane,aşıkane bazen de hakimane konularda yazmış olan Naili, tasavvufun da etkisinde kalmıştır. Sanatıyla kendisine rahat bir hayat temin edememiş olması, orta halli bir memuriyetle geçimini sağlaması,bir ara sürgün hayatı yaşamsı yüzünden şiirlerinde bir bedbinlik vardır. Şiirlerinin üslup ve ifadesine çok itina göstermiş, kusursuz ve güzel söylemeye önem vermiş olan şair, kelimeleri dikkatle seçerek yerli yerinde kullanmış, duygu ve düşüncelerini sözüne söz katılmayacak bir biçimde ve en ahenkli bir ifade ile vermeye çalışmıştır. Naili ince ve zevkli bir şairdir.