Abdürrahman Eşref Kimdir / Abdürrahman Eşref Biyografisi

Abdürrahman Eşref (doğum ? - ölüm 1748), Osmanlı dönemi alim ve divan şairidir. Kıbrıs Mollası adı da verilir. İstanbul'da doğmuştur. Yaşamı hakkında kesin bilgi yoktur. Ünlü divan şairi Ahmed Nedim'in amcasıdır. Medresede öğrenim gördü. Abdürrahman Eşref uzun süre Kıbrıs kadılığı da yapmıştır.

Eserleri

Tezkiret-ül Hikem fi Tabakat-ül Ümem (Milletlerin Tabakaları Hakkında Hikmetler Tezkiresi)
Uyun-ül Ulum (İlimlerin Kaynakları)
Mir'at üs Safa (Safa Aynası)
Şerh-i Muamma-i Sagir li-Mevlana Cami (Mevlana Caminin Küçük Muammasının Şerhi)
İlm-ül Ahlak (Ahlak İlmi)
Zerrinname
Keşf-üz Zünün