Mûte savaşı Hz. Peygamber bizzat katılmadığı için bir "seriyye" olmakla birlikte bazı kaynaklarda muhtemelen büyüklüğü, önemi ve meydan savaşı olması itibariyle "gazve" olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber'in orduyu gönderirken üç kumandan tayin etmesinden dolayı "ceyşü'l-ümerâ/ba‘sü'l-ümerâ" diye de adlandırılmıştır.


Bu savaşla İslâm ordusu dönemin en büyük imparatorluklarından biri olan Bizans ordusuyla ilk defa karşılaşmış oldu. İslâm ordusunun kendisinden sayı ve güç bakımından kat kat üstün olan ordu karşısında daha fazla zayiat vermeden geri çekilerek Medine'ye dönebilmiş olması bir başarı olarak değerlendirilmelidir. Prof. Dr. Mustafa Fayda bu savaşın müslümanlar açısından önemini şöyle ifade etmektedir: "Mûte savaşı ile Hâlid ve müslümanlar Bizans ordusunu, savaş üslûbunu, taktiklerini ve silahlarını çok yakından tanıma imkânı elde ettiler. Yaşanmış bu tecrübenin, başta Yermûk olmak üzere ileride Bizans ordusuyla yapılacak savaşlarda faydası görülecektir. Ayrıca Suriye ve Filistin bölgesindeki Araplar, müslümanların iman, şecaat ve kahramanlıklarını görmüşler, yeni dini ve onun mensuplarını tanımaya başlamışlardır.