Sıralama sembolleri, sayıların sıralanma şeklini gösterirler. Yani, sıralama sembolleri sayıların küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmasını gösterirler. Sıralama sembollerinin solunda ve sağında birer sayı bulunmalıdır. Sıralama sembolleri şunlardır:


< : küçük
> : büyük
= : eşit

1) Küçük Sembolü ( < ) :

Küçük ( < ) sembolü, sol taraftaki sayının, sağ taraftaki sayıdan daha küçük olduğunu belirtir. Örneğin, 2 sayısı 3 sayısından daha küçük olduğu için,

2 < 3 şeklinde yazılır.

2) Büyük Sembolü ( > ) :

Büyük ( > ) sembolü, sol taraftaki sayının, sağ taraftaki sayıdan daha büyük olduğunu belirtir. Örneğin, 3 sayısı 2 sayısından büyük olduğu için,

3 > 2 şeklinde yazılır.

3)Eşit Sembolü ( = ) :

Soltaraftaki sayı ile sağ taraftaki sayının aynı sayı olduğunugösterir. Örneğin, a sayısının değeri 7, b sayısının değeride 7 ise, bu durum,

a= b şeklindeyazılır.