Çoğu zarar, azı karar İle İlgili Atasözünün Anlamı

Çoğu zarar, azı karar
Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır Bunları ihlâl eden, aşan, aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü olan "karar" sınırında kalınmalı, öteye gidilmemelidir