Hakk'ı Zikret Her Yerde
Derman budur her derde,
Hakkı zikret her yerde,
Gaflet etme seherde,
Hakkı zikret her yerde:

Bu bir ihsan-ı hakdır,
Kalben yanık feryatdır,
Hem nefisle cihaddır,
Hakkı zikret her yerde

Kalbten pası pak eyler,
Siyah yüzü ak eyler,
Gönlü ferah-nak eyler,
Hakkı zikret her yerde

Fena huylardan sakın,
İslam adabı takın,
Kemal bulsun ahlakın,
Hakı zikret her yerde

Tevbe edip günaha,
Yalvar ulu Allaha,
Tertemiz çık sabaha
Hakkı zikret her yerde