Dertli Dolap
Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş çalap
Derdim vardır inilerim

Beni bir dağda buldular
Kolum kanadım kırdılar
Dolaba lâyık gördüler
Anın için inilerim

Ben bir dağın ağacıyam
Ne tatlıyam ne acıyam
Ben mevlâya duacıyam
Anın için inilerim

Âşık Yunus eder âhı
Gözyaşı siler günahı
Hakka âşıkam billahi
Anın için inilerim