Oruçlu iken Meni gelmesi durumunda oruç bozulur.Zevce ile oynaşmadan dolayı meni gelmez ise oruç bozulmaz.